PKV Frisia Dokkum e.o. is op 23 maart 1929 opgericht als konijnenfokkersvereniging. In 1956 is Frisia breder opgezet en zijn de hoenderfokkers erbij gekomen. Sindsdien behartigt de vereniging de belangen van alle leden die hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia’s sier- en watervogels en sierduiven houden. Het doel van de vereniging is het bevorderen en veredelen van de kleindierenteelt. PKV Frisia organiseert ieder jaar in oktober de Friesland Show. In sporthal De Trimmer in Dokkum worden dan veel dieren in verschillende rassen en kleurslagen getoond. Voor de leden van Frisia een jaarlijks hoogtepunt. Altijd een prachtig gezicht al die dieren in De Trimmer! Twee keer per jaar houdt Frisia een ledenvergadering waar de verenigingsactiviteiten worden besproken. Ook wordt er wel eens een spreker uitgenodigd of worden dia’s vertoond enz. Op de 1e zaterdag van september wordt de jaarlijkse jongdierendag georganiseerd. Erkende keurmeesters beoordelen de jonge dieren op hun raskenmerken. De fokker kan de keurmeester vragen stellen en advies krijgen. Natuurlijk krijgt de fokker die het beste dier voorbrengt een prijsje. De jongdierendag wordt als het weer meewerkt afgesloten met een gezellige barbecue. Ook een heel gezellige activiteit is het hokbezoek. Frisia leden gaan dan met elkaar “op visite” bij collega fokkers van een zuster vereniging ergens in het land. Of de collega’s van elders komen bij ons in Noord-Oost Friesland. Verder af en toe een excursie, de contacten onder elkaar, kortom PKV Frisia is een heel gezellige vereniging. Houdt u zelf kleindieren of bent u van plan dit te gaan doen? Vraag dan eens informatie bij een van de bestuursleden over het lidmaatschap. Voor het geld hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap kost slechts Eur 17,50 per jaar. Daarnaast € 7,50 bijdrage voor de jaarlijkse Frieslandshow voor leden met een fokkerskaart. Totaal dus € 25,-- per jaar voor leden met fokkerskaart of € 17,50 per jaar voor leden zonder fokkerskaart. Leden met een fokkerskaart ontvangen ook het maandblad Kleindiermagazine. Ook voor aanschaf van (ras)dieren willen wij u graag verder helpen. Leden van PKV Frisia ontvangen het eigen clubblad “Us Hobby”. Dit clubblad verschijnt 4 keer per jaar. Vindt u het ook belangrijk dat de kleindiersport met veel prachtige rassen en soorten kleindieren in stand wordt gehouden? Meldt u dan aan. U kunt ons steunen door lid of donateur van onze vereniging te worden. Met elkaar kunnen we dan ook in de toekomst van onze mooie kleindiersport blijven genieten!