Heeft u dieren te koop? Hokken of kooien over? Zoekt u iets wat met kleindierteelt te maken heeft? Kijk eerst in eigen omgeving oftewel vraag uw collega hobby fokkers binnen onze vereniging en plaats een bericht op deze site. Kost niks. U kunt uw advertentie, vraag of aanbod, doorgmailen en het wordt op deze pagina geplaatst. Succes met de "handel"!

Enten tegen pokken

We gaan dit jaar ook weer enten tegen pokken, dit doen we eind juli of begin augustus.
U kunt zich opgeven bij Sita Herder of Evert Ringia.
Mail of bel naar:
Evert Ringia tel. 058-2532103
Sita Herder tel. 06-15143016

Uitbroeden eieren van (Dwerg)hoenders


Vanaf circa 1 maart 2015 broed ik ook voor collegafokkers eieren uit. Ik beschik over een HEKA volautomatische vlakbroedmachine met aparte uitkomstmachine. De capaciteit is maximaal 84 eieren van Hoenders (2 laden) en 63 eieren van Dwerghoenders (1 lade) In de uitkomstmachine bevinden zich 2 rekken waar maximaal 12 series apart uit kunnen komen.

Inleg: op afspraak en beschikbaarheid.
Kosten per ei: € 0,35 voor Dwerghoenders en € 0,40 voor Hoenders
(dus alleen inlegkosten en geen extra kosten per kuiken).

Voor meer informatie en planning:
uhoekstra@msn.com

Uilke J. Hoekstra
Grienkamp 15
De Westereen
0511-443408 (na 18.00 uur)


Jubileumboekje 50 jaar Frieslandshow

Het jubileumboekje "50 jaar Frieslandshow" is als geschenk gegeven aan alle inzenders op de 50ste Frieslandshow. Er zijn nog exemplaren beschikbaar voor belangstellenden. Het kost slechts € 5,-- inclusief verzendkosten. Mail uw adres door aan onze tentoonstellingssecretaris en maak € 5,00 over op rekening nummer NL96RABO0132862816 t.n.v. Frieslandshow m.v.v. bestelling jubileumboekje.
Bestellen boekje 50 jaar Frieslandshow