Welkom op de website van PKV Frisia Dokkum e.o. Met ruim over de 100 leden is PKV Frisia één van de grotere verenigingen in Friesland. De vereniging heeft tot doel het in stand houden en verbeteren van ras-kleinvee zoals konijnen, cavias, (dwerg)hoenders, siergevogelte, sierduiven en watervogels. Onze leden houden hun dieren uit liefhebberij. Een hobby die al heel lang door veel kleindierliefhebbers wordt uitgeoefend. Al in de 19e eeuw werden er raskonijnen en hoenders gefokt en organiseerde men tentoonstellingen. Veel konijnenrassen zijn in 1907 officieel erkend en bestaan dus al meer dan 100 jaar. Aan de hobbyfokkers de kunst om dit "levend erfgoed" in stand te houden en te verbeteren. PKV Frisia is in 1929 opgericht. Onze vereniging organiseert voor haar leden diverse activiteiten zoals hokbezoeken, jongdierendag, excursies, uitnodiging sprekers op de ledenvergadering enz. en ieder jaar in oktober de Frieslandshow. Geinteresseerd? Neem contact met ons op en wordt lid of donateur.
Voor meer informatie klik op donateur of lid

Vanaf voorjaar 2013 heeft onze club voor de Frieslandshow een afzonderlijke website "in de lucht". Op deze 2e website www.frieslandshow.nl vindt u informatie over de Frieslandshow en info die gerelateerd is aan de fokkerij zoals rasinformatie compleet met links naar de Frisia leden die het betreffende ras fokken.... ...