Benoeming erelid in 2017

Tijdens de ledenvergadering van Fisia op 29 septemer 2017 is oud Frisia Secretaris Sikke Damstra benoemd als erelid van PKV Frisia. Sikke is jarenlang actief geweest in de kleindierensport. Vanaf het begin lid van Frisia. Na opheffing van de kleindierenvereniging Rinsumageest, waar Sikke ook in het bestuur actief was, is Sikke secretaris/penningmeester van Frisia geworden. En dit jarenlang gebleven. Een zeer respectabele staat van dienst! Sikke werd gehuldigd en ontving uit handen van voorzitter Jan Rietberg een oorkonde en bloemen. In zijn dankwoord zei Sikke dat hij vereerd is met de benoeming. Frisia voelt als famile verwoorde Sikke het tijdens de vergadering.

Benoeming erelid in 2007

Dokkum. 9 maart 2007. Tijdens de jaarvergadering gehouden op vrijdag 9 maart werd Ate Hoekstra uit Damwoude benoemd tot erelid. Hoekstra is dit jaar precies 45 jaar lid van PKV Frisia In 1962 lid geworden en door de jaren heen altijd actief in de kleindiersport. Van het begin af aan is Hoekstra hobbyfokker van Fryske Hinnen (kriel) en met succes. Zo won hij eens de jaarlijks door PKV Frisia Dokkum georganiseerde Friesland show en tweemaal achtereen in Sneek. Door de jaren heen heeft Hoekstra veel voor Frisia gedaan. Voor het bestuur van Frisia reden om Hoekstra bij zijn 45 jarig lidmaatschap "in het zonnetje te zetten" Ate Hoekstra werd benoemd tot erelid van PKV Frisia Dokkum e.o.. Voorzitter Germ Durk de Vries sprak de wens uit dat Hoekstra nog vele jaren in goede gezondheid actief mag blijven voor Frisia en reikte een oorkonde en bloemen uit.


Benoeming ereleden en leden van verdienste in 2005


PKV Frisia Dokkum e.o. hield vrijdag 18 februari 2005 haar voorjaars ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering zijn een aantal leden van Frisia in het zonnetje gezet. Voor hun jarenlange inzet en verdienste voor Frisia werden Jelle Terpstra te Dokkum, Gerrit en Antje Walsma te Anjum , Henk Canrinus te Hallum en Alie van der Zee te Dokkum benoemd tot erelid en lid van verdienste van PKV Frisia . Gerrit Walsma en Jelle Terpsrtra zijn beiden al meer dan 40 jaar lid van Frisia. Walsma zet zich al jaren samen met echtgenote Antje in voor de vereniging. Zo regelen de Walsma’s al jaren de succesvolle verloting die tijdens de Friesland Show die elk jaar in oktober in sporthal de Trimmer plaats vindt. Ook Jelle heeft zijn sporen verdiend in de kleindiersport. Hij regelt veel voor de Vereniging en de Friesland show en onderhoud veel contacten. Ook het vervoer van dieren naar de jaarlijkse Kleindier Expo in Utrecht regelt Jelle al jaren met grote zorg. Alie en Antje zijn al meer dan 25 jaar hét gezicht van Frisia bij entree van de Friesland Show in Sporthal de Trimmer. De kaartverkoop is bij hen al die jaren in uitstekende handen geweest. Henk Canrinus was tot eind eind vorig jaar voorzitter van PKV Frisia. Al vanaf 1987 (met enige tussenpozen) actief in en voor het bestuur en actief in het regelen en representeren van de Vereniging. Uit handen van voorzitter Germ Durk de Vries ontvingen de kersverse ereleden een oorkonde en bloemen. De voorzitter bedankte hen voor hun inzet en sprak de wens uit dat zij nog jarenlang voor de vereniging actief mogen blijven.

Op18 februari werden onderstaande foto's gemaakt van de benoeming van de ereleden Jelle Terpstra, Gerrit Walsma en Henk Canrinus en de leden van verdienste Antje Walsma en Alie van der Zee.


klik op een pictogram om de foto's te openen

erelid 001 erelid 002 erelid 003 erelid 004 erelid 005
erelid 006 erelid 007 erelid 008